Verksamhetsplan 2018


Verksamhetsplan för 2018

 

·       Öka medlemsantalet.

·       Nå över 500 speltimmar på banorna.

·       Nå över 100 speltimmar på banorna under maj månad (dåligt med speltimmar i maj de senaste åren)

·       Fler barn/ungdomsträningar under vår/sommar.

·       Anordna en Junior/senior tävling under Kristi Himmelfärdshelgen.

·       Undersöka ev utrymme för fler sponsorer till föreningen.

·       Arbeta fram en plan för klubbstugan. Riva och köpa ny?

·       Få fler att hjälpa till vid vår- och höstarbetet.

·       Ta fram ny arbetsplan för höstarbetet. Datum för att stänga av bevattningen, stänga bana 1 och 2, stänga av vattnet i stugan, stänga anläggningen för vintern.

 

Ödeshög 18 mars 2018

Styrelsen


Comments