Verksamhetsplan 2020

 

Verksamhetsplan för 2020

Ödeshögs Tennisklubb kommer att, precis som tidigare år, arbeta vidare med att öka medlemsantalet i föreningen och även i år försöka nå 500 speltimmar på grusbanorna. Under år 2020 kommer verksamheten också att sikta mot att:

·        öppna banorna till början av maj

·        ha fler än 100 speltimmar på banorna under maj månad, då det har varit svårt att få in en större mängd speltimmar under denna period tidigare år.

·        fortsätta utöka antalet juniorer i klubben

·        utöka antalet träningstimmar för juniorer

·        ha fler åldersindelade grupper för juniorer

·        utöka torsdagstiden under inomhussäsongen till 2 timmar för att kunna ha två träningsgrupper med juniorer

·        utöka antalet sponsorer

·        fortsätta utöka antalet medlemmar som hjälper till vid vår- och höstarbetet. Ett led i detta är att sprida ut informationen om att då många hjälper till vid vår- och       höstarbetet så tar det bara 1–2 timmar på våren/hösten.

·        utöka styrelsen.

 

 

 

 

Ödeshög 5 mars 2020

 

StyrelsenComments