Timlappar

Timlappar finns att köpa hos:

Daniel Liljegren 0735570631 
Martin Karlsson 0722270622

eller kontakta någon annan i styrelsen Se rubrik: Kontakta oss.


Ni kan också köpa timtider via swish!

Timlappar finns i klubbstugan vid bokningsschemat.
Ni betalar INNAN ni bokar tiden.
Bokar gör ni enligt bokningsreglerna.
Swishar gör ni till nr: 123 577 32 96
Ange Namn och antal timlappar ni köpt.
Comments