GDPR

Som idrottsförening behandlar vi personuppgifter. ÖTK samlar in uppgifter för att hålla ordning i medlemsregister och för att erhålla underlag för att kunna söka bidrag från kommunen. Det är också naturligt att vissa kontaktuppgifter samlas in för att ÖTK ska kunna kommunicera med sina medlemmar om föreningens verksamhet.

Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) har ÖTK upprättat en integritetspolicy samt en registerförteckning för att kunna informera våra medlemmar om vår personuppgiftshantering på ett enkelt och överskådligt sätt. 

Dessa två dokument är nedladdningsbara här:

Integritetspolicy

Registerförteckning

Comments