Årsmöte 2020

ÅRSMÖTE 2020

Medlemmarna i Ödeshögs Tennisklubb kallas härmed till årsmöte.

Plats: Klubblokalen

Tid: Torsdag 5 mars kl. 19.00

På dagordningen: Sedvanliga årsmötesärenden

Anmäl deltagande senast Måndag den 2 mars till:

Ordförande: Daniel Liljegren 0735570631 / liljegrendaniel@gmail.com

Välkomna!

Styrelsen

Handlingar enl. § 15 3:e st. i stadgarna (se hemsidan) finns tillgängliga hos ordföranden:
Sjöstorp Gård Flygeln Ödeshög

 

Valberedningens förslag till Styrelse 2020

Valberedningen har bestått av Styrelsen

Valda 2019 för 2 år:

Daniel Liljegren som ordförande och Martin Karlsson.

Valda 2019  för 1 år

Martin Dahl och Joakim Carlsson(revisor) 

Valda 2018 för 2 år

Ivar Kristoffersson och Anton Orrenius

I tur att avgå Martin Dahl, Ivar Kristoffersson, Anton Orrenius och Joakim Carlsson(revisor)

 

Föreslås:

Omval av Martin Dahl, Ivar Kristoffersson och Anton Orrenius för en tid av 2 år.

Nyval av Mikael Lööw som ledamot för en tid av 2 år.

Till revisor föreslås omval av Joakim Carlsson för en tid av 1 år.

Förslag på ny valberedning: Vakant/Styrelsen

Till att representera klubben vid möten med olika organisationer föreslås:

Omval av Daniel Liljegren för en tid av 1 år

 

Ödeshög den 25 februari 2020

Styrelsen

Comments