Årsberättelse 2017

Styrelsen för Ödeshögs Tennisklubb får härmed framlägga följande
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
2017

Styrelsen 2017

 

Ordförande: Daniel Liljegren

Kassör: Ivar Kristoffersson                                            

Sekreterare: Vakant (Daniel Liljegren)

Ledamöter: Anton Orrenius, Henrik Landstedt, Martin Karlsson

Revisor: Joakim Karlsson

Tisdagen 22 mars höll klubben sitt årsmöte i klubbstugan.

 • Birger Johansson och Peter Mikaelsson avböjde en fortsättning i styrelsen.
 • Krister Thörnow avböjde en fortsättning som revisor.
 • Till ny revisor valdes Joakim Karlsson
 • I övrigt omvaldes styrelsen.
 • Under året har 3 styrelsemöten hållits.                                                                                                 

Medlemmar och speltimmar

Klubben hade 31/12 2017 150 medlemmar (140 st 2016), varav 30 juniorer (40) och 120 seniorer (100). Under året har vi fått 23 nya medlemmar.

13 icke längre aktiva medlemmar har avförts från medlemslistan enligt stadgarna då de ej betalat medlemsavgiften för två på varandra följande verksamhetsår. Medlemmar som betalt medlemsavgiften har haft tillgång till banorna utan ytterligare avgift.  Icke medlemmar har kunnat köpa timtider hos Ödeshögs Järn AB och via swish i klubbstugan.

I år spelades det ca 400 tim på banorna. Samma som förra året.

Målet var 500 tim i år också men det är klart godkänt.

Pingisrummet var under sommaren öppet. Där kunde man hålla till när vädret inte tillät tennisspel.

Juniorverksamhet

 • Sammanlagt genomfördes 40 träningstimmar under 2017 för juniorer.
 • Juniorer åk 1-9 tränade vid 30 tillfällen.  19 utomhus, 11 inomhus.
 • De äldre juniorerna tränade under året vid 10 tillfällen.  4 utomhus, 6 inomhus.
 • Den 26 maj anordnades en utomhusturnering för äldre juniorer. 5 spelare deltog. Jimmy Karlsson stod som vinnare.
 • Under året har 25 juniorer deltagit på våra träningar.
 • Anton Orrenius har haft huvudansvaret för juniorverksamheten i klubben. Ledare har under året varit: Anton, Henrik, Martin, Daniel och Jimmy. 

Arbete med banorna och summering av 2017

Arbetet med banorna startade 8 april (2016 9 april).(Bevattningen startades 4 april)

Banorna öppnade i år den 3 maj (9 maj).

Bevattningen tömdes den 16 september(10 sept). Bana 2 stängdes 25 september(8 sept) och bana 1 stängdes 30okt(18 okt).

Vi jobbade med banorna cirka 127 timmar under 2017 (2016 130 timmar).

I år vi var 11 stycken som hjälptes åt att göra iordning banorna inför vältning.

Totalt 17 arbetstimmar tog det. Efter det vältades banorna 17gånger/bana under 4 veckor och fixades till innan öppnandet (ca 60 arbetstimmar).

 

Under maj månad sattes anslag upp om att banorna öppnat för säsongen.

Ca 15 utskick gjordes till företag.

Till sponsorerna skickades ett tack och info om vad vi gjort under året. De bjöds också på ett antal timlappar. 

 

Under 2017 var ÖTK med på två föreningsråd. På ett av dessa spånades det inför en 5-kamp under vätternrundan.

Den 16 juni deltog ÖTK på Ödeshögsfestivalen. Vi var en del av Ösjökampen under kvällen.

Vi hade en station där man med tennisrack och bollar skulle pricka hålen i ett bollplank och samla poäng.

 

Under sommaren tog vi vid ett tillfälle hjälp av Martin Dahl att trimma över området runt banorna och klubbstugan. Vi tog också hjälp av kooperativet med att klippa gräset under senare delen av sommaren.

 

I mellandagarna tog vi hjälp av David Nyberg att såga ner och ta bort ”tallbusken” framför stugan.

 

Den 8 juli 2017 gick Christer Orrenius bort. Han har sedan 2010, då han avslutade sin ”spelarkarriär”, varit hedersmedlem i Ödeshögs Tennisklubb med medlemsnummer 1.

Han har sedan börjat av 60-talet bidragit stort till tennisverksamheten i Ödeshög och haft poster som ordförande, sekreterare, kassör och ledamot. Han har även hjälpt till som lagledare, tränare, suttit i tävlingskommitté och valberedning mm i föreningen.

Christer var alltid positiv med ett otroligt glatt humör och man möttes ofta av hans bevingade ord, Åh va roligt!

Så efter ett styrelsebeslut är du nu för alltid hedersmedlem nr 1!

Vila i frid Christer! Vi saknar dej!

 

 

Ödeshög 18 mars 2018

 

Styrelsen

Comments