Årsberättelse 2018

Styrelsen för Ödeshögs Tennisklubb framlägger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018

Styrelsen 2018

Ordförande: Daniel Liljegren

Kassör: Ivar Kristoffersson                                                              

Sekreterare: Vakant (Daniel Liljegren)

Ledamöter: Anton Orrenius, Henrik Landstedt(till 22 aug), Martin Karlsson

Revisor: Joakim Karlsson

Söndagen 18 mars höll klubben sitt årsmöte i klubbstugan.

  • Anton, Ivar och Henrik omvaldes för en tid av 2 år
  • Joakim Karlsson omvaldes som revisor för 1 år
  • Övriga valdes förra året för en tid av 2 år.
  • Under året har 4 styrelsemöten hållits.

Medlemmar och speltimmar

Klubben hade 31/12 2018 170 medlemmar (2017 150 medlemmar), varav 43 juniorer (30) och 127 seniorer (120). Under året har vi fått 47 nya medlemmar. 27 icke längre aktiva medlemmar har avförts från medlemslistan enligt stadgarna då de ej betalat medlemsavgiften för två på varandra följande verksamhetsår.

Medlemmar som betalt medlemsavgiften har haft tillgång till banorna utan ytterligare avgift.  Icke-medlemmar har kunnat köpa timtider via Swish i klubbstugan.

I år spelades det ca 400 timmar på banorna. Det är samma antal som förra året. Målet var likt föregående år 500 timmar, men det varma vädret kan antas ha bidragit till att många föredrog badstranden framför grusplaner.

Pingisrummet var öppet under sommaren. Där kunde man hålla till när vädret inte tillät tennisspel.

Juniorverksamhet

Sammanlagt genomfördes 38 träningstimmar under 2018 för juniorer åk 1–9 – 22 utomhus och 16 inomhus. De äldre juniorerna tränade under året vid 2 utomhustillfällen.

Under året har 23 juniorer deltagit på våra träningar.

Daniel Liljegren och Martin Karlsson har haft huvudansvaret för juniorverksamheten i klubben. Ledare har under året varit: Anton, Ivar, Martin, Daniel, Mattias Karlsson och Mats Högsveden.

Arbete med banorna och summering av 2018

Tidslinje för banarbete 2018:

      Arbetet med banorna startade 21 april. (Bevattningen startades 15 april)

      Banorna öppnade den 14 maj.

      Vi jobbade med banorna cirka 140 timmar under 2018 (2017 127 timmar).

      I år var vi 8 stycken som hjälptes åt att göra iordning banorna inför vältning. Det tog totalt 30 arbetstimmar.

      Efter det vältades banorna (20 gånger per bana) under fyra veckor och fixades till inför öppnandet (ca 53 arbetstimmar).

      Bevattningen tömdes den 5 september.

      Bana 2 stängdes 23 september (1 timme 5 personer).

      Bana 1 stängdes 29 september (30 minuter 8 personer).

      11 november räfsades löven bort från banorna (30 minuter 5 personer).

 

Övrig summering av 2018:

      Under 2018 var ÖTK med på 3 föreningsträffar.

      Under sportlovet, tisdag 20 feb var Daniel med från tennisklubben på ”Sportlovssportis”. Ca 60 barn deltog under dagen där tennis var en av aktiviteterna.

      15 juni deltog ÖTK på Ödeshögsfestivalen. Vi var en del av Ösjökampen under kvällen. Vi hade en station där man med tennisracket och bollar skulle pricka hålen i ett bollplank och samla poäng. Martin och Daniel hade hand om detta.

      19 juni var tennisklubben delaktig i Sommarös. Ca 40 barn testade på tennis under dagen. Martin, Henrik, Ivar och Daniel hjälpte till med bl.a. minitennis, hinderbana och bollplank.

      I mars hjälpte David Nyberg oss att såga ner ett träd som stod illa till vid grusparkeringen. Under sommaren tog vi vid ett tillfälle hjälp av Martin Dahl att trimma runt banorna och klubbstugan.

      I år hade vi klubbstugan stängd under vintern. Vi stängde av värmen och tömde stugan på vatten. Tyvärr sprack några rör av kylan. Modigh lagade (4 744 kr) och satte dit några avtappningsventiler för att få vattnet tömt ordentligt och undvika frysskador i fortsättningen.

      Vi stänger stugan för att sänka elkostnaderna. Under 2017 förbrukade vi 4 657 kWh, nu under 2018 var förbrukningen endast 672 kWh. En minskning med nästan 4 000 kWh. Bra! (…om vi får ordning på avtappningskranar så rör inte fryser sönder).

      Tyvärr utsattes klubbstugan för skadegörelse i år. Natten mellan 15–16 juni krossades tre rutor. Stenar hade slängts från parkeringen ner mot stugan. Det låg stenar inne på bana 1, på altan och framför stugan. Detta polisanmäldes naturligtvis.

 

Årets inköp:

      2 skottkärror, 2 skyfflar och 5 räfsor för att effektivisera vår- och höstarbete då många är på plats

      3 ton grus (14 728 kr), åkgräsklippare att dra välten med (9 000 kr) och 4 linjesopar till banorna

      200 mjuka tennisbollar (100 inne, 100 ute), målvaktsduk för prickskytte, koner och fotarbetesstege har inhandlats till juniorverksamheten.

 

Ödeshög 3 mars 2019 

Styrelsen

Comments