Årsberättelse 2019

Styrelsen för Ödeshögs Tennisklubb framlägger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019

Styrelsen 2019

Ordförande: Daniel Liljegren

Kassör: Ivar Kristoffersson                                                              

Sekreterare: Vakant (Daniel Liljegren)

Ledamöter: Anton Orrenius, Martin Karlsson, Martin Dahl

Revisor: Joakim Karlsson

Söndagen 3 mars höll klubben sitt årsmöte i klubbstugan.

  • Daniel Liljegren omvaldes som ordförande för en tid av 2 år.
  • Martin Karlsson omvaldes för en tid av 2 år.
  • Nyval av Martin Dahl för en tid av 1 år.
  • Joakim Karlsson omvaldes som revisor för 1 år.
  • Övriga valdes förra året för en tid av 2 år.
  • Under året har 3 styrelsemöten hållits.

Medlemmar och speltimmar

Klubben hade den 31 dec 192 medlemmar (2018: 170 medlemmar),  varav 52 juniorer (43) och 140 seniorer (127). Under året har vi fått 31 (47) nya medlemmar. 9 (27) icke längre aktiva medlemmar har avförts från medlemslistan enligt stadgarna då de ej betalat medlemsavgiften för två på varandra följande verksamhetsår. Medlemmar som betalt medlemsavgiften har haft tillgång till banorna utan ytterligare avgift. Icke-medlemmar som velat spela tennis har kunnat köpa timtider via Swish i klubbstugan.I år spelades det ca 400 timmar på banorna. Det är samma antal som förra året. Målet var likt föregående år 500 timmar. Pingisrummet var öppet under sommaren. Där kunde man hålla till när vädret inte tillät tennisspel.

 Juniorverksamhet

Sammanlagt genomfördes 42 träningstimmar (2018: 38 timmar) under 2019 för juniorer årskurs 1–9, 15(22) utomhus och 27(16) inomhus. Under året har 54 juniorer deltagit på våra träningar. Detta måste jämföras med förra årets siffra som var 23 juniorer! Daniel Liljegren och Martin Karlsson har haft huvudansvaret för juniorverksamheten i klubben. Ledare har under året varit: Daniel, Martin K, Anton, Mikael Lööw, och Mats Högsveden.

 Arbete med banorna och summering av 2019

Tidslinje för banarbete 2019:

      Arbetet med banorna startade 13 april. (Bevattningen startades 12 april)

I år var vi 15 personer (2018: 8 personer) som hjälptes åt att göra iordning banorna inför vältning. Det tog totalt 30 arbetstimmar. Baslinjerna som tagits bort för att lägga mer grus i svackorna där sattes därefter dit och servelinjerna rätades ut.

      Efter det vältades banorna (20 gånger per bana) och fixades för öppningen (ca 55 arbetstimmar).

      Banorna öppnade den 12 maj (14 maj).

      Under året jobbade vi med banorna cirka 153 timmar (140) totalt.

      Bevattningen tömdes den 2 oktober.

      Vattnet i stugan stängdes av och tömdes 7 oktober.

      Bana 1 och 2 stängdes 5 oktober (29 september resp. 23 september) på 1 timme av 8 personer. Då kördes ett ton nytt grus ut på banorna och stenar placerades på alla linjeskarvar.

      2 november (11 november) räfsades löven bort från banorna (30 minuter 8 personer).

Övrig summering av 2019:

      Under året var ÖTK med på 2 av 3 föreningsträffar.

      Tisdagen 19 februari var Daniel med för ÖTK:s räkning på ”Sportlovssportis” klockan 10-11.30.

      Fredagen 14 juni var Daniel och Anton med för ÖTK:s räkning på Ödeshögsfestivalen. Vi var en del av Ösjökampen under kvällen. Vi hade en station där man med tennisracket och bollar skulle pricka hålen i ett bollplank och samla poäng.

      Den 12 juli tog vi hjälp av Martin Dahl att trimma runt banorna och klubbstugan för att hålla detta snyggt under sommaren.

      I år hade vi återigen klubbstugan stängd under vintern. Vi stängde av värmen och tömde stugan på vatten. Tyvärr hade två rör i städskrubben spruckit av kylan. Ödeshög rör sågade av dessa och plomberade rören tills vidare.

      Vi stänger stugan för att sänka elkostnaderna. 2019 förbrukade vi 767 kWh.

(Under 2017 förbrukade vi 4 657 kWh, under 2018 var förbrukningen endast 672 kWh. En minskning med nästan 4 000 kWh. Bra! (…om inte något fryser sönder).

 

Årets inköp:

      Ca 50 t-shirts och ledartröjor trycktes upp med ÖTK-tryck. Dessa delades ut till juniorer, föräldrar och ledare. Bra reklam!

      10 pingisrack och pingisbollar till stugan.

      10 gummikrattor för höst- och vårarbetet, 6 extra/reservlinjer och 2 nya Hunterspridare efter att vi upptäckte att två av de befintliga spridarna kärvar vid bevattning.

      2 plywoodskivor har köpts för tillverkning av 2 bollväggar som används till ”prickskytte” på juniorträningen.

      10 seniorrack + 20 juniorrack har köpts för utlåning och användning vid juniorträning.

      2 bollkorgar, 3 bollhinkar, en träningsvägg 1,2mx1,2m, 240 mjuka tennisbollar (120 inne, 120 ute) har inhandlats till juniorverksamheten.  

 

Ödeshög 5 mars 2020

Styrelsen

Comments